Covid-19 Önlemleri

İcon Kaynak Endüstrisi firmasında faaliyetleri esnasında karşılaşılması olası COVİD-19 tehlikelerin salgına karşı önlem almaya yönelik uygulamalar yapmaktır. Alınacak önlem ve eylem planlarında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı COVİD-19 Rehberinin göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Belgelendirme Faaliyetleri Sırasında Alınacak Önlemler

• Sınav yerleri masa ve sandalyelerinin alkol bazlı dezenfektan veya 1/100 dilüsyonda çamaşır suyu ile temizlenerek silinmesi sağlanacaktır.• Sınav alanında dezenfektan bulunması sınava giren kişilerin ellerini dezenfekte etmesi istenilecektir.
• Sınava gelen kişilerin maske ile sınav odasına girmeleri istenecektir. Sınav sırasında maskenin çıkartılmaması istenilecek maskenin kurallara uygun şekilde takılmaması durumunda, sınav gözetmeni tarafından uyarılacaktır.
• Gelen kişilerin ateşi ölçülerek aday formuna kaydedilecektir. Forma kişilerin iletişim bilgisi kaydedilerek en az 14 gün saklanır. Sınav katılımcılarından bir veya daha fazla kişinin covid-19 belirtilerini göstermesi durumunda İl/İlçe sağlık yetkililerinin temaslı izlemelerine yardımcı olunacaktır.
• Sınava giren kişiler arasında 1 metre mesafe olması sağlanacaktır.
• Sınavda dağıtılacak kalem silgi vb. malzemeler tek kullanımlık poşetler ile dağıtılacaktır.
• Sınav alanında kullanılan peçete vb. malzemelerin çöp kutusundaki poşet içerisine atması istenilecektir.
• Sınav alanına T.C Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural asılacaktır.
• Mümkünse doğal havalandırmalı odalar tercih edilir.
• Merkezi havalandırma sistemi ile olan salonların doğal hava sirkülasyonu ayarı tercih edilir.
• Su harici herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
• Sınav katılımı için alınan imzalar ayrı formlarda alınacaktır.