MYK Teşvik Sorgulama

26 Mart 2020 tarihli ve 31080(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16. maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Anılan kanunun 52. maddesinde ise 16. Maddenin 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belge almaya hak kazanmış kişiler de teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir.

Madde Metni: MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Mevcut kapsamlarımız dahilinde MYK BELGESİNDE SINAV VE BELGE ÜCRET TEŞVİKİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR. Bu dönem içinde yapılan sınavlarda teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir.