Başvurunun Alınması

• Belgelendirme için başvuru yapacak adaylar firma merkezine gelerek, web sitesi aracılığıyla ve telefon yoluyla bilgi alarak başvurularını yapabilirler.

• Başvuru sahibi kişi tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalı (resmi) olarak kuruşumuza elden, kargo gibi araçlarla ulaştırabilir. Adaylar gerekli evraklarına ve belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme prosesinin genel bir açıklamasına (FR-10-25 Sınav ve Belgelendirme Programları, Belge ve Logo Kullanım Prosedürü, başvuru sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini gösteren sözleşme, Sınav Ve Belgelendirme Ücret Listesi) web sayfası üzerinden de erişebilirler.

• Başvuru sahiplerinden FR-10-01 Sınav Başvuru Formu ile:

• Başvuru sahipleri başvuru formuna ek olarak aşağıdaki evrakları sunmalıdır:

a) Öğrenim Belgesi (Diploma)
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Fotoğraf
d) Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,
e) SÖ-05-01 Personel Belgelendirme Sözleşmesi ıslak imzalı hali

• Sınav başvuru yapacak aday/adaylar Mesleki Yeterlik Kurumu’nun “Sınav Ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Uygulanmasında Geçerli Olan Genel Kurallar” kapsamında başvuru yapılacak ise asgari 10’ar kişilik aday grupları ile başvuru yapılacak ise FR-10-02 Tek Nokta Başvuru Formu ile başvuru yapılır. Tek nokta formu ile alınan başvuru sahiplerinin FR-10-01 Sınav Başvuru Formu ve diğer evrakları tarafımıza ulaştırması istenilir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

• Başvurunun değerlendirmeye alınması süreci maksimum 10 iş günüdür. Sınav Koordinatörü, 9 gün içinde alınan tüm başvuruları değerlendirme için Personel Belgelendirme Yöneticisine ulaştırılır.

• Personel Belgelendirme Yöneticisine ulaşan başvuru dosyaları başvurunun uygunluğuna karar verilmeden önce gözden geçirilir.

• Başvurular gözden geçirilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

o İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşunun talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

o Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların FR-10-01 Sınav Başvuru Formu ile sunulup sunulmadığı,

o Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin, bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)

• İncelenen başvuru evrakları ile adayın başvurusu kabul edilirse FR-10-01 Sınav Başvuru Formu ile kabul ettiği işaretlenir.

• Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin tarafımıza ulaştırılması istenilir. Başvuru evraklarının ve başvuru formunun ıslak imzalı/resmi olarak tarafımıza iletilmesi istenilir.

• Personel Belgelendirme Yöneticisi, belgelendirmenin yapılamayacağı kararını verirse, Sınav Koordinatörü verilen kararı başvuru sahibine(lerine) sözlü olarak telefon ile sebebini belirterek bildir. Evrak veya imza eksikliklerinden kaynaklı bir durum var ise giderilmesi için başvuru yapan adaya(lara) tamamlaması için 3 gün süre verilir. 3 gün içinde eksikleri tamamlanmayan başvuru ilk yapılacak sınav planına dâhil edilmez. Başvurusu uygun bulunan adaylar, sınav planı yapılmak üzere sınav koordinatörüne teslim edilir.

Sınavlar

İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu MYK ulusal yeterlilikler çerçevesinde yetkilendirildiği alanlarda yazılı ve uygulamalı sınavlar yapar. ISO Kapsamında yetkilendirildiği uluslararası standartlarda bir değişiklik olana kadar yalnızca performans sınavı gerçekleştirir.

• MYK kapsamında yapılan sınavlarda sınav yapıcılar Mesleki Yeterlilik Kurumu Kamera Kayıt İnceleme Rehberinde belirtilen adımlara dikkat ederler.

Sınav Kuralları;

1) Sınav Yoklama Kâğıdında İlgili Kısımları Doldurmak Ve Sınav Yoklama Kâğıdını İmzalamak Zorundasınız.
2) Sınava Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Yazılı, Fotoğrafı Olan Nüfus Cüzdanı, Pasaport Veya Ehliyetten Biri İle Girebilirsiniz. Geçerli Kimlik Belgesini İbraz Edemeyenler Sınava Alınmayacaktır.
3) Sınav Süresince Kimliğinizi Yanınızda Bulundurunuz Ve Teorik Sınav Süresince Masa Üzerine, Sınav Yapıcıların Veya Varsa Gözetmenin Kolayca Görebileceği Yere Koymanız Gerekmektedir.
4) Sınav Yapıcı; Oturduğunuz Yeri Gerek Sınav Başlamadan Önce Gerekse Sınav Süresince, Bir Sebep Göstermeksizin, Değiştirebilir.
5) Sınav Süresince, Sınav Yapıcıya, Sorularda Olabilecek Baskı Veya Yazım Hataları Dışında Soru Sormanız Yasaktır. Sorularınız Yüksek Sesle Herkesin Duyulabileceği Şekilde Olmalıdır.
6) Sınav Yapıcı Tarafından Farklı Bir Süre Belirtilmediği Takdirde Sınavın İlk 5 Dakikasında, Çıkmanız Yasaktır.
7) Sınavdan Herhangi Bir Nedenle Ayrılan Aday Tekrar Sınava Alınmaz, Sınavı Bitmiş Kabul Edilir.
8) Soruları Gördükten Sonra, Sınav Yoklamasını İmzalamadan Ve Sınav Kâğıdını Teslim Etmeden Sınavdan Çıkamazsınız.
9) Sınav başlamadan önce mobil cihazları kapalı konuma getirilip ve erişilemeyecek şekilde kaldırınız. Kamera, Fotoğraf Makinesi, Kulaklık, Bluetooth Aygıtı, Ses Kayıt Cihazı Vb. Bulundurmanız Ve Kullanmanız Yasaktır.
10) Sınav Süresinde Sınav Alanında İçme Suyu Şeker Ve Alınması Zorunlu İlaçlar Hariç Yiyecek İçerek Bulundurmak, Tütün Ve Tütün Ürünleri Kullanmanız Yasaktır.
11) Sınav Yoklama Listesinde Kaydınız Yok İse Sınava Alınmayacaksınız. Sınav Yoklama Kâğıdınızı İmzalamazsanız Sınavınız Geçersiz Sayılacaktır.
12) Sınav Esnasında Diğer Adaylar İle Konuşmanız Ve İşaretleşmeniz, Sınav Malzemesi İstemeniz Yasaktır. Bu Şekilde Davranırsanız Sınavınız Geçersiz Sayılır, Kopya İşlemi Olarak Tutanak Tutularak Hakkınızda Yasal İşlem Başlatılır.
13) Sınavda Kopya Çekmeniz Yasaktır. Ayrıca Kopya Çeken, Çektiren Veya Teşebbüs Eden Herkes Girdiği Sınavdan Başarısız Sayılır, Bu Sınavdan Sonra Girdiği Cezalı Olduğu Diğer Tüm Sınavları Da İptal Edilir. Yasal Olarak “Kendi Yerine Başkasını Sınava Sokmak” Suçu İse Ceza Gerektirmektedir Ve Yerine Sınava Giren Kişi Hakkında Da Soruşturma Açılır.
14) Her Soru İçin Sadece Bir Cevap Şıkkını İşaretleyin. Birden Fazla Yapılan İşaretlemeniz O Soru İçin Yanlış Kabul Edilecektir.
15) Yanlış Cevaplarınız Doğru Cevaplarınızı Etkilemez. Cevaplarınızı Size Verilen Kalemler İle İşaretleyiniz.
16) Sınava Kesici, Delici, Yaralayıcı, Silah, Bıçak Gibi Aletler Getirmeyiniz. Suç Teşkil Ettiğinden Hakkınızda Yasal İşlem Başlatılır.
17) Herhangi Bir Acil Durumda Acil Çıkış Tabelasını Takip Ederek Toplanma Alanına Ulaşmanız Gerekmektedir.
18) Gerekli Durumlarda Yangın Tüpü Ve İlk Yardım Çantasını Kullanabilirsiniz. Daha Önemli Durumlar İçin 112 yi Arayarak Bilgi Veriniz.
19) Sınavın Ve Sınava Girenlerin Sağlığı Tüm Dünyada Yaşanan Covid-19 Salgınına Karşı Kuruluşumuz Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yayınlanan “Teorik Sınavlarda Alınacak Önlemler” Talimatına Göre Gerekli Tedbirleri Almıştır. Bu Tedbirlere Uymanız Gerekmektedir.
20) Alınan Tedbirler Çerçevesinde Öncelikle Sınav Süresi Boyunca Maskenizi Takmanız, Ellerinizi Dezenfekte Etmeniz, Hes Kodu Kontrolünü Ve Ateş Ölçümünü Yaptırmanız Gerekmektedir. Aksi Takdirde Sınava Girmeniz Yasaktır.
21) Sınava Dair İtiraz Ve Şikâyetlerinizi Kuruluşun www.iconkaynak.com Web Sitesi Üzerinden 15 Gün İçinde Yapabilirsiniz. 15 Günü Aşan İtiraz Ve Şikâyetleriniz Dikkate Alınmaz.
22) Sınav Esnasında Beklenmeyen Durumlara, Mücbir Sebeplere Bağlı Durumlara Veya Herhangi Bir Adayın Sınava Girmemesi, Kopya Girişimi, Elektrik Kesintisi, Adayın Yerine Başka Birinin Girmesi Durumları Ve Sınav İptalini Gerektirecek Durumlarda Tutanak İle Kayıt Altına Alınacaktır.

Belge Düzenlenmesi

• Mesleki Yeterlilikler kapsamında Sınav ve Belgelendirme kapsamında başvuru yapılmış ise; Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Sınav Koordinatörü tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Teşvik kapsamında faydalanacak adayların teşvik süreçleri mevzuata uygun yapılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu Genel Müdürü tarafından imzalanır ve Sınav Koordinatörü tarafından belge sahiplerine başvuruda talep ettikleri şekilde elden veya kargo yolu ile teslim edilir. Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin belgelendirmesinde MYK belgesine ek olarak ilgili standarda göre hazırlanmış ek belge verilir Kurumumuz tarafından belge almaya hak kazanmış tüm kişilere belge verilir. Belgenin geçerliliği internet adresinden sorgulanabilir.

• Adayların talep etmesi halinde adayın kimlik bilgilerini, başarılı olduğu birimleri ve birimlerin geçerlilik süresini gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Ancak birim başarı belgesi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmediği adaya bildirilir.

• Iso kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine katılan kişilere Personel Sertifikası verilir.

• Belge sahipleri, sınava başlamadan önce imzalamış oldukları Personel Belgelendirme Sözleşmesi şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca ıso kapsamında yetkilendirildiği standarda ve MYK kapsamında yetkilendirildiği Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna haber vermek zorundadır. Belgelerin geçerliliği, belgelendirme kararının alındığı tarihten itibaren ulusal yeterlilikte ve Uluslarası standartlarda belirtildiği süre kadardır.

• Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez, belgeye revizyon numarası verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna iade ettikten sonra teslim edilir.

• İcon Kaynak Endüstrisi Kuruluşuna ulaşan itirazlar ve şikayetlerin değerlendirmesi başvuru numarası ile takip edilerek PR-06 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Gözetim Süreci

İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen kontrol sayısı kadar, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister.

İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Sınav Koordinatörü tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının (Belgede yer alan alnın imzalanması, Hizmet dökümü, referans yazısı vb.) sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur. Belgeli kişi, gözetim ile ilgili İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşunun talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

Belgeli kişi, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu tarafından 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde evraklarının geçerliliği teyit edilen kişilerin yeterliliği devam eder.

Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli kişinin belgesi süre sonunda askıya alınır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Yeniden Belgelendirme Süreci

Belgelendirilmiş kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini kontrol eder. Yeniden belgelendirme kararları ve sorumluluğu kurumumuza aittir.

• Belgeli kişi, belge süresi bitmeden, İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna belge yenileme ücretini yatırarak ve talep ettiğimiz evrakları sunarak belge yenileme talebinde bulunabilir. İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşu, Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerine uygun olarak yeniden belgelendirme talebini değerlendirir ve yeniden belgelendirme yapabilir.

• Belge yenileme başvurusu, başvuru dönemi içerisinde Kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir yıl sonra sona erer. Başvuru dönemi başlangıç tarihinden önce ve bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

• Belge yenileme işlemlerini belgenin geçerlilik süresinin bir yıl sonrasına kadar tamamlamalıdır, bu tarihten sonra belge yenileme yapılamaz.

• Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları Kuruluşa iletir.

• MYK belge yenilemelerinde başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

• Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumunun kaldırılma tarihinden itibaren belgenin geçerlilik süresinin bir yıl sonrasına kadar belge yenileme yapılabilir.

• Belge verilmiş olan kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımlar bildirilir. Bildirim için SMS, elektronik posta, vb. yöntemler seçilebilir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Kuruluşumuzun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.

• Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde MYK kurumuna başvuru sahibi için belge talebi iletilir.

• Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür.

Kanıt Ve/Veya Portfolyo Değerlendirmesiyle Belge Yenileme

• Başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiği ilgili prosedürler çerçevesinde değerlendirilir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Kuruluş başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

• Kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

• Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

• Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Sınavla Belge Yenileme

• Belge yenileme başvuruları ve belgenin düzenlediği veya devraldığı belgelerin yenileme başvuru dönemlerini göz önünde bulundurularak başvuru sahiplerinin belge yenilemesine imkân sağlayacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açılır.

• Başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evrakları ilgili prosedürler çerçevesinde değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır ve belge masraf karşılığı talep edilir.

• Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi, başarısız olduğu sınav(lar)a başvuru dönemi içerisinde aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur.

• İlk defa girdiği belge yenileme sınavlarında başarısız olan kişilere Kuruluş tarafından başvuru dönemi içerisinde ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

• Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

Ulusal Yeterliliklerin, Belgelendirme Programlarının Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

• Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuru alan Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir.

• Bir ulusal yeterlilikte, sınav ve belgelendirme programında ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

• Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

• Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

• Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

• Ulusal yeterliliğin iptal edilmesi durumunda internet sitesinde duyuru yapılarak kişilere bilgilendirmesi yapılır. Belgelendirilmiş kişilerin alınmış hak nedeniyle belge süresi sonuna kadar geçerliliği devam eder. Belge süresi sonunda iptal olan ulusal yeterliliğin yerine geçen yeterlilik varsa, güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel ulusal yeterlilikte belge verilir.

• Kuruluşumuz yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

Belgenin Askıya Alınması Süreci

• Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

• Belgelendirilmiş personelin SÖ-05-01 Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,

• Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

• Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya İcon Kaynak Endüstrisi belgesinin yanlış kullanılması,

• Belgelenmiş personelin PR-16 Belge Logo ve Marka Kullanım Prosedürü aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda

• Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılması ve / veya sahte evrak düzenlediği belirlenmesi durumunda.

• Belge sahiplerinin belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi durumunda

• MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması durumunda

• Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından kurumumuzun yetkileri iptali durumunda.

• İcon Kaynak Endüstrisi Kuruluşu, belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeyi kullanmaktan uzak durmasını, belgenin kötüye kullanımını güvence altına almak için belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak SÖ-05-01 Personel Belgelendirme Sözleşmesi imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir.

• Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşuna bildirmesi istenir.

• Askıya alma süresince, belgeli kişi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşunun her türlü hakkı saklıdır. Kuruluşumuz, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

Belgelendirmenin Geri Çekilmesi Veya Kapsamının Daraltılması

Verilen belgeler kapsamında askıya alınan sebeplerin ortadan kaldırılmaması durumunda belgenin tamamı veya ilgili birimler askıya alınabilir. Askı durumunun kaldırılmamı durumunda belgede ilgili kapsamların bir kısmı iptal edilecek ise belge geri çekilerek kapsam daraltması yapılabilir.

Belgenin İptali

Belge aşağıdaki nedenlerle iptal olabilir:

• Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

• Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

• Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak İcon Kaynak Endüstrisi kuruluşunu eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

• Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahribat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

• Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

• Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

• Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.