Mesleki Yeterlilik Sistemi

Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerimizi mesleki yeterlilik kapsamında yetkin personel ile sürdürmekteyiz.

Faaliyetlerimiz gereği yasal yükümlülüğümüz olan Mesleki Yeterlik Kurumu mevzuatı;


• Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun; Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve diğer mevzuatlara; https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/mevzuat linkinden ulaşılabilmektedir.


• Ulusal Meslek Standartlarına https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2 linkinden ulaşılabilmektedir.


• 11UY0010-3, 11UY0014-3, 11UY0016-4 ve diğer Ulusal Yeterliliklere; https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama linkinden ulaşılabilmektedir. Talep edilmesi halinde tarafınıza iletilecektir.