Ulusal/Uluslararası Düzeyde Belgelendirme

TS EN ISO/IEC 17024 standardı personel belgelendirme hizmeti vermek isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır. TS EN ISO/IEC 17024 standardının başlıca amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

Dünya ile eşgüdümlü bir şekilde ülkemizde kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik Sistemi sayesinde, birçok meslek sahibinin elde etmesi gereken yeterlilikler standartlaştırılarak ve bazı uygunluk değerlendirme yöntemleri ile kişilerin bu kriterlere sahip olup olmadıkları belirlenebilmektedir. Bu sistem insan kaynakları birimlerinin işlerini kolaylaştıracağı gibi eğitim faaliyetleri ile işgücü niteliğinin artmasına da sebep olacaktır. Aynı zamanda, bu konuda dünyadaki gelişmelere paralel olarak yapılacak çalışmalarla işgücümüz uluslararası dolaşım hakkı kazanabilecektir.

Çalışanların sahip oldukları niteliklerin, yani bilgi ve becerilerin, icra ettikleri meslekler için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi personel belgelendirme sisteminin konusudur.

Akredite edilmiş bir hizmet, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder.

Powered by Froala Editor