11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) 21/11/2018 tarih ve 2018/143 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Yeterliliğin Yapısı;
a) Zorunlu Birimler:
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
b) Seçmeli Birimler
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)