TS EN ISO 9606-3 Bakır ve Bakır Alaşımları Kaynakçıları

Bir kaynakçının yazılı ve sözlü talimatları takip etmesi ve becerisinin doğrulanması kaynaklı imalatın kalitesinin sağlanmasında en önemli faktördür. Bu program bir kaynakçının yeterlilik testinde, sadece testte kullanılan şartlar için değil aynı zamanda Uluslararası standartlarda kaliteli imalat yapması için gerekli şartları da nitelendirmektir. TS EN ISO 9606-3 Standardı, kaynakçının sistematik bir yeterlilik sınavı için bir takım teknik kurallar sağlar ve böylesine sınıflandırmanın mamul tipi, yer ve sınavı yapan kişi ya da kuruluştan bağımsız olarak yaygın bir şekilde kabul edilebilmesine imkân verir. Kaynakçıların vasıflandırılmasında, elektrot/kaynak torcu/kaynak şalomasının el becerisiyle kullanılması ve bu suretle kabul edilebilir kalitede bir kaynağın yapılması üzerinde durulur. Bu standartta sözü edilen kaynak işlemleri, elle veya kısmen mekanize kaynak olarak tasarlanmış ergitme kaynak işlemleridir. Bu standart tam mekanize ve tam otomatik kaynak işlemlerini kapsamaz.

Bakır malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
a) Zorunlu Birimler:
Zorunlu birim yoktur.
b) Seçmeli Birimler
111 Örtülü elektrot ile metal ark kaynağı,
131 Metal ark asal gaz kaynağı (MIG kaynağı),
141 Tungsten asal gaz ark kaynağı (TIG kaynağı),
15 Plazma ark kaynağı,
311 Oksiasetilen kaynağı