TS EN 9606-1 Çelik Kaynakçıları

Bir kaynakçının yazılı ve sözlü talimatları takip etmesi ve becerisinin doğrulanması kaynaklı imalatın kalitesinin sağlanmasında en önemli faktördür. Bu program bir kaynakçının yeterlilik testinde, sadece testte kullanılan şartlar için değil aynı zamanda Uluslararası standartlarda kaliteli imalat yapması için gerekli şartları da nitelendirmektir. TS EN ISO 9606-1 Standardı, kaynakçının sistematik bir yeterlilik sınavı için bir takım teknik kurallar sağlar ve böylesine sınıflandırmanın mamul tipi, yer ve sınavı yapan kişi ya da kuruluştan bağımsız olarak yaygın bir şekilde kabul edilebilmesine imkân verir. Kaynakçıların vasıflandırılmasında, elektrot/kaynak torcu/kaynak şalomasının el becerisiyle kullanılması ve bu suretle kabul edilebilir kalitede bir kaynağın yapılması üzerinde durulur. Bu standartta sözü edilen kaynak işlemleri, elle veya kısmen mekanize kaynak olarak tasarlanmış ergitme kaynak işlemleridir. Bu standart tam mekanize ve tam otomatik kaynak işlemlerini kapsamaz.

Çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
a) Zorunlu Birimler:
Zorunlu birim yoktur.
b) Seçmeli Birimler
Elektrotla Ark Kaynağı (111)
Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (121)
Özlü Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı (125)
Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)
Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)
Boru Biçiminde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)
İndirgeyici Gaz Ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)
Plazma Ark Kaynağı (15)
Oksi-Asetilen Kaynağı (311)