TS EN 14732 Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı için Kaynak Operatörleri ve Direnç Kaynak Ayarcıları

Bir kaynak operatörünün yazılı ve sözlü talimatları takip etmesi ve becerisinin doğrulanması kaynaklı imalatın kalitesinin sağlanmasında en önemli faktördür. Bu program kaynak operatörlerinin yeterliliği için gereksinimleri ve ayrıca mekanize ve otomatik kaynak için kaynak ayarlayıcıları belirler.

TS EN 14732 Standardı, kaynakçının sistematik bir yeterlilik sınavı için bir takım teknik kurallar sağlar.

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu Uluslararası Standart, yalnızca otomatik kaynak ünitesine yükleme veya boşaltma yapan personel için geçerli değildir.

Bu Uluslararası Standart, kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarlayıcılarının yeterlilik testi sözleşme veya uygulama standardı tarafından gerekli olduğunda geçerlidir.
a) Zorunlu Birimler:
Zorunlu birim yoktur.
b) Seçmeli Birimler
Ark kaynağı
Kiriş kaynağı
Basınç kaynağı
Direnç kaynağı